Flipping the classroom

Huiswerk wordt klassenwerk en andersom

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Veel tips

Het is prettig om te zien dat er veel "tools" zijn die te gebruiken zijn voor het vak Nederlands. Voicethread.com ga ik zeker gebruiken. Ik wil binnenkort graag starten met "Flipping the classroom". Ik ben benieuwd!

 

Actief taalleren met nieuwe media

Benieuwd.....

Een studiedag in Utrecht bij APS.

Ik hoop vandaag antwoorden te krijgen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om zinvol "nieuwe media" te gebruiken bij het vak Nederlands. Ditzelfde geldt voor "sociale media".

Vaak zie ik collega's creatieve opdrachten gebruiken (met "nieuwe media") bij de moderne vreemde talen. Hoe kan ik deze opdrachten gebruiken voor het vak Nederlands?